ไทย-อิสราเอล ร่วมมือราบรื่น ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรผ่านโครงการ TIC แล้วกว่า 1,500 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยปี 66 โควตางานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล 6,500 คน จัดส่งแล้ว 1,513 คน พร้อมปูทางขยายตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2566 กระทรวงแรงงานมีโควตาจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล จำนวน 6,500 คน

โดยตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 20 มีนาคม 2566 จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,513 คน แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 1,480 คน เพศหญิง จำนวน 33 คน ซึ่งในวันนี้จะมีแรงงานไทย จำนวน 225 คน เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ด้วยเครื่องบินโดยสารเที่ยวบินที่ EY084 ของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยแรงงานทั้งหมดได้ผ่านการอบรมคนหางานก่อนการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศแล้ว เมื่อไปทำงานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกล หรือประมาณ 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) หากทำงานจนครบสัญญาจ้างงานสูงสุด 5 ปี 3 เดือน จะมีรายได้มากกว่า 3 ล้านบาทต่อคน และเมื่อกลับมายังสามารถนำประสบการณ์ทางเกษตรที่ได้รับจากการทำงานกลับมาพัฒนาประเทศและประกอบอาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

“ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้ไปทำงานในต่างประเทศอย่างยิ่ง โดยสั่งการให้กระทรวงแรงงานดูแลคนไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อได้รับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี เมื่อกลับมาจะได้นำประสบการณ์และความรู้ มาต่อยอด ยกระดับคุณภาพชีวิต” รมว.สุชาติ กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ประเทศไทยและอิสราเอล ดำเนินการตามข้อตกลงด้านแรงงานเรื่องการจ้างแรงงานไทยทำงานชั่วคราวในภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) มาอย่างต่อเนื่อง และมีการหารือร่วมกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดส่งให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แรงงานไทย

ตลอดจนมีการหารือถึงการขยายตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อให้แรงงานไทยได้วีซ่าอุตสาหกรรม (Industrial Visa) นอกเหนือจากภาคเกษตรที่ทำอยู่ เนื่องจากนายจ้างอิสราเอลมีความต้องการช่างเชื่อมเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสของช่างเชื่อมชาวไทย เพราะมีฝีมือเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

สำหรับผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694


Written By
More from pp
“อนุทิน” ชี้ นโยบายกัญชา วางเป้าเพื่อการแพทย์-เศรษฐกิจ ที่ผ่านมา ถูกบิดเบือน สร้างความเข้าใจผิด ไม่กังวล หากถูกถามในการแถลงนโยบาย
11 กันยายน 2566 ที่อาคารรัฐสภา กทม. บรรยากาศก่อนเข้าสู่การแถลงนโยบายรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ระบุว่า
Read More
0 replies on “ไทย-อิสราเอล ร่วมมือราบรื่น ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรผ่านโครงการ TIC แล้วกว่า 1,500 คน”