นศ.พยาบาล ม.รังสิต ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น เพื่อรับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2565
นางสาวกัลย์สุดา แสงรัศมีธนสิน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเป็นความภูมิใจของตนเอง คณะพยาบาลศาสตร์ และครอบครัว ในคณะเองก็มีเพื่อนๆ หลายคนที่เราคิดว่าเข้าเกณฑ์เหมือนกันค่ะ

สำหรับคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคือ มีการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี สม่ำเสมอ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า Grade B ปฏิบัติการพยาบาลที่ดีมีเมตตา กรุณา สนใจติดตามผลการปฏิบัติพยาบาลของตนเองที่ได้กระทำต่อผู้ป่วย เพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อผู้ป่วย ญาติ เพื่อนร่วมงาน และบุคคลทั่วไป มีความประพฤติดี ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและวิชาชีพ

นางสาวกัลย์สุดา กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีโอกาสทำกิจกรรมของคณะพยาบาลฯ ในช่วงสองถึงสามปีนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดจึงทำให้การจัดกิจกรรมลดน้อยลง แต่ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

“ในช่วงปี 2 ที่เริ่มฝึกงานซึ่งอยู่ในช่วงโควิด ได้มีโอกาสช่วยคัดกรอง ซักประวัติผู้มารับบริการที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ม.รังสิต หลังจากนั้นเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็ได้ฝึกงานที่คลินิกเวชกรรม ของมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลอยุธยา โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสิงห์บุรี โรงพยาบาลนพรัตน์ เป็นต้น”

“สำหรับความประทับใจของการเรียนพยาบาลที่ม.รังสิต ส่วนตัวรู้สึกประทับใจอาจารย์ซึ่งมีความเป็นกันเอง รักลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูก และให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้รู้สึกอบอุ่นดีค่ะ นอกจากนี้รู้สึกประทับใจมหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความรู้สึกเหมือนบ้าน เพราะใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การออกกำลังกาย อ่านหนังสือในห้องสมุด ประทับใจที่นี่รู้สึกเดินแล้วปลอดภัย อบอุ่นใจค่ะ”

Written By
More from pp
พี่น้องจิตอาสา “อัศวนิเวศน์“ มอบหน้ากากที่ออกแบบพิเศษสำหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะ
จากการที่เห็นเหตุการณ์ในโทรทัศน์ และผู้คนรอบตัวเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 มี พี่น้องจิตอาสานำโดย พี่มาร์ค พีรวัชร อัศวนิเวศน์ อายุ 15 ปี  และ น้องพราว ดญ.ศุภิชฌา อัศวนิเวศน์ อายุ 10...
Read More
0 replies on “นศ.พยาบาล ม.รังสิต ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาพยาบาลดีเด่น รับรางวัลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ”