เปิดงานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 20 เสวนาให้ความรู้เรื่อง “ภาวะโลหิตจาง อย่าวางใจ”

สภากาชาดไทย ร่วมจัดงานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 20 โดยมีการจัดเสวนาให้ความรู้เรื่อง “ภาวะโลหิตจาง อย่าวางใจ” เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปลดความเสี่ยงการเกิดภาวะโลหิตจาง โดยมี พญ.ดารินทร์ ชอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก และ อ.พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

และได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Written By
More from pp
แก่นสาร.. “คังคุไบ”? – สันต์ สะตอแมน
สันต์ สะตอแมน งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา.. ก็..ไม่ได้ถึงกับใจหายที่รู้ชัดว่า รายการ “ตลกหกฉาก” ได้อำลาจอโทรทัศน์ “ช่องเวิร์คพอยท์ 23” แน่แล้ว เพียงแต่ให้รู้สึกเสียดาย.. ที่รายการประเภท...
Read More
0 replies on “เปิดงานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 20 เสวนาให้ความรู้เรื่อง “ภาวะโลหิตจาง อย่าวางใจ””