ดีอีเอส ขอศาลปิดชั่วคราวกองสลากพลัส หลังนอทเลื่อนให้การเรื่อยๆ

1 กุมภาพันธ์ 2566-นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังรายงานเกี่ยวกับบอลลูน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคหนือ พร้อมตรวจเยี่ยมการดําเนินการให้บริการทางด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน และความพร้อมของเครื่อง อํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ชนิดระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (AWOS) และชนิดตรวจวัดวินด์เชียร์(LLWAS) รองรับปริมาณเที่ยวบินเต็มรูปแบบ ณ ท่าอากาศยานเขียงใหม่

โดยนายชัยวุฒิ กล่าวถึงการปิดแพลตฟอร์มขายสลากออนไลน์ว่า ถ้าจะปิดเว็บให้เร็วโดยปกติ ก็คือ กองสลากพลัสก็ต้องมาไต่สวนที่ศาล แล้วให้ข้อมูล เพื่อให้ศาลได้มีข้อมูลที่ชัดเจนและได้ตัดสินใจว่าจะปิดหรือไม่ปิด แต่ขณะนี้ นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ กองสลากพลัส ใช้วิธีเลื่อนไม่มาไต่สวนที่ศาล คดีนี้ก็เลยเลื่อนยังไม่ได้ ตัดสิน ซึ่งเราก็พยายามแก้ปัญหา โดย การ ยื่นเรื่องไปที่ศาลเพื่อขอปิดชั่วคราว จะได้ไม่ต้องรอคุณน็อตมาให้การ

“เนื่องทางกองสลากพลัสได้คัดค้าน ถึงศาลจะปิดเว็บ ก็ต้องมีคนมาคัดค้าน ตัวแทนก็ต้องมาให้ข้อมูลมาให้ความเห็นว่าทําไมไม่ปิด แต่ว่าถ้ากองฉลากพลัสคัดค้าน ไม่มาให้ข้อมูลก็เลื่อนการไต่สวนไปเรื่อยๆ ทําให้วันนี้ศาลก็ยังไม่กล้าตัดสินใจ เพราะผู้เสียหายหรือผู้คัดค้าน ยังไม่มาให้ข้อมูล

ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงได้ยื่นปิดเว็ปดังกล่าว ไป ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ซึ่งตอนนั้นยื่นไป 15 เว็บทางศาลก็มีคําสั่งปิดเป็น 12 เว็บ หรืออีก 3 เว็บก็มีการคัดค้าน แล้วก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลที่จะปิดเว็บแล้ว แต่กองสลากพลัสก็มีปัญหา เพราะว่าเขาขอคัดค้านไม่ให้ปิดเว็บ แล้วก็ไม่มาให้ข้อมูลไม่มาไต่สวนก็ขอเลื่อนไปเรื่อย ๆ”

ล่าสุดทราบว่าจะมาให้คําให้การ เป็นช่วงต้นเดือนมีนาคม ซึ่งช่วงต้นเดือนมีนาคมที่เขามาให้การจริง ไม่ขอเลื่อนอีกจะได้มีคําสั่งปิดเว็บ แต่ก็ดีเพื่อแก้ปัญหานี้ ทางกระทรวงดีอีเอส ยื่นเรื่องไปขอคุ้มครองชั่วคราวที่ศาล ขอให้ปิดเว็บเป็นการชั่วคราวก่อน เพราะว่าเรื่องนี้มันก็ยืดเยื้อมานานแล้วก็มีความเสียหายต่อภาพรวมของประเทศด้วยในเรื่องของการฟอกเงินที่ดีเอสไอก็ส่งเรื่องเข้าไปอีกเราก็จะดําเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

Written By
More from pp
ม.มหิดล ศาลายา รณรงค์ลดหวานและลดใช้แก้วพลาสติก  
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดโครงการ “รณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งดำเนินงานโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาคมในมหาวิทยาลัย...
Read More
0 replies on “ดีอีเอส ขอศาลปิดชั่วคราวกองสลากพลัส หลังนอทเลื่อนให้การเรื่อยๆ”