มอบทุน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Malaysia-Thailand Joint Authority (MTJA) จัดกิจกรรม “MTJA – Chulalongkorn University Research Cess Fund Roadshow” เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยด้าน Carbon Capture Storage, Decommissioning และ Aging Facilities โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป ผาริโน ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาโต๊ะ โจเชฟ พดตง ประธานเจ้าที่บริหาร และคุณสุพัฒน์ นภานพรัตน์แก้ว รองประธานเจ้าที่บริหาร จาก MTJA ให้เกียรติร่วมมอบทุนโครงการ Research Cess Fund เพื่อสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิจัยจุฬาฯ

Written By
More from pp
“ธนกร” ยัน รัฐบาลทลายกระบวนการยาเสพติดต่อเนื่อง อัดไม่ใช่เพิ่งทำอย่างที่บางฝ่ายพยายามบิดเบือน
“ธนกร” ยัน รัฐบาลทลายกระบวนการยาเสพติดต่อเนื่อง อัดไม่ใช่เพิ่งทำอย่างที่บางฝ่ายพยายามบิดเบือน ชี้ปี 65 ยึดอายัดทรัพย์แล้วกว่า 10,820 ล้านบาท เผยนายกฯ ย้ำชัด ยาเสพติดเป็นวาระสำคัญเร่งด่วน
Read More
0 replies on “มอบทุน”