มีบ้านเดิม ก็เติมตังค์เพิ่มได้ กับ “สินเชื่อบ้านเติมตังค์”

ธนาคารออมสิน เข้าใจและพร้อมช่วยเหลือเติมสภาพคล่องให้กับคุณ เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น ๆ เพียงแค่คุณเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคาร ก็สามารถขอกู้เพิ่มเติมจากหลักประกันเดิมที่กู้อยู่กับธนาคารได้ ผ่าน “สินเชื่อบ้านเติมตังค์” ที่ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรกเพียง 3.990% ต่อปี (MRR-2.255%) ผ่อนต่ำล้านละ 5,550 บาท/เดือน (6 เดือนแรก) ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30 ปี

และ ฟรี! ค่าบริการสินเชื่อ ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์* โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566

คุณสมบัติผู้กู้

๐ ปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของ การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

๐ มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ดังนี้
– กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
– กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ “ธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะเท่านั้น” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ได้ทาง www.gsb.or.th หรือ Facebook : GSB Society

รายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3WvcgcG

* ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับลูกค้าที่อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.00 ล้านบาทขึ้นไป
** เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

Written By
More from pp
แม่ทัพภาคที่ 4 บินสำรวจพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ จ.นราธิวาส สั่ง ฮ.สนับสนุนบินสำรวจเฝ้าระวังพื้นที่
26 พ.ค.63 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะ จ.นราธิวาส หลังเกิดไฟไหม้มาตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563...
Read More
0 replies on “มีบ้านเดิม ก็เติมตังค์เพิ่มได้ กับ “สินเชื่อบ้านเติมตังค์””