ด่วน!!!! ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ “สถานะไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วที่หน่วยงาน รับลงทะเบียนทั่วประเทศ แก้ไขได้ถึง 23 ธ.ค.นี้เท่านั้น

รีบเลยผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ “สถานะไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วที่หน่วยงาน รับลงทะเบียนทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th แก้ไขข้อมูลได้ถึง 23 ธ.ค.นี้

20 ธันวาคม 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ผ่านมานั้น ปรากฎว่ายังมีผู้ลงทะเบียน “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ซึ่งมีจำนวน 1,386,423 ราย (คิดเป็น 6.6% ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว ทั้งหมด 21,016,770 ราย)

นางสาวรัชดา กล่าวว่า วันนี้ (20 ธันวาคม 2565) ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ หรือตรวจสอบได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th นอกจากนี้ กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ทราบผลการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่า สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ ก็สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้

“ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้ว พบว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต และหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

โดยผู้ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตนยื่นเอกสารไว้แล้วเท่านั้น ส่วนผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว รอประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566” นางสาวรัชดา ย้ำ

Written By
More from pp
แพทย์ผิวหนังชี้ภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคเรื้อรัง แต่หากดูแลอย่างถูกวิธีจะช่วยควบคุมโรคได้
กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง ชี้โรคภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคเรื้อรัง ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด ผู้ป่วยมักมีประวัติภายในครอบครัวเป็นภูมิแพ้แบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆ ได้มากกว่าปกติ พร้อมแนะวิธีชะลออาการและลดความรุนแรงของโรค คือ รู้จักดูแลและปฏิบัติตนให้ถูกวิธี จะช่วยควบคุมโรคได้
Read More
0 replies on “ด่วน!!!! ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ “สถานะไม่สมบูรณ์” สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วที่หน่วยงาน รับลงทะเบียนทั่วประเทศ แก้ไขได้ถึง 23 ธ.ค.นี้เท่านั้น”