รฟท. แจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ รฟท. ได้ปรับเปลี่ยนการเดินรถเส้นทางรถไฟสายใต้จากสถานการณ์น้ำท่วม ระหว่างสถานีควนเนียง – บ้านเกาะใหญ่ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และสถานีนาม่วง อำเภอนาหม่อม – วัดควนมีด อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นั้น

สำหรับสถานการณ์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ระดับน้ำยังคงท่วมสูงอย่างต่อเนื่อง และมีมวลน้ำไหลเข้าท่วมสถานีและทางรถไฟอีกหลายแห่งได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการเดินรถ เนื่องจากเกิดเหตุดินสไลด์ และน้ำท่วมสันราง ระหว่างนาม่วง – สถานีวัดควนมีด และน้ำท่วมย่านสถานีควนเนียง ทำให้ขบวนรถไม่สามารถผ่านได้ และจำเป็นต้องปิดเส้นทางระหว่าง สถานีนาม่วง – สถานีวัดควนมีด และ สถานีควนเนียง – สถานีบ้านเกาะใหญ่

ทั้งนี้ รฟท. จึงจำเป็นต้องประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ขบวนรถงดเดิน จำนวน 16 ขบวน ประกอบด้วย

1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ)
2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ)
3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ)
4. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพ – ยะลา – กรุงเทพ)

5.ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก – กรุงเทพ)
6.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 (สุไหงโก-ลก – พัทลุง – สุไหงโก-ลก – พัทลุง)
7.ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 947/948 (หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่)
8. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 949/950 (หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ – หาดใหญ่)

ขบวนรถปรับเปลี่ยนเส้นทาง จำนวน 10 ขบวน  ประกอบด้วย

1.ขบวนรถสินค้าที่ 985/986 (กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ) เดินเฉพาะ กรุงเทพ – พัทลุง – กรุงเทพ
3.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445 (ชุมพร – หาดใหญ่) เดินเฉพาะ ชุมพร – พัทลุง
4.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 446 (หาดใหญ่ – ชุมพร) เดินเฉพาะ พัทลุง – ชุมพร
5.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447 (สุราษฎร์ธานี – สุไหงโก-ลก) เดินเฉพาะ จะนะ – สุไหงโก-ลก และ สุราษฏร์ธานี – พัทลุง
6.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 448 (สุไหงโก-ลก – สุราษฎร์ธานี) เดินเฉพาะ สุไหงโก-ลก – จะนะ และ พัทลุง – สุราษฎร์ธานี

7.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 (นครศรีธรรมราช – สุไหงโก-ลก) เดินเฉพาะ เทพา – สุไหงโก-ลก และ นครศรีธรรมราช – พัทลุง
8.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 (สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช) เดินเฉพาะ สุไหงโก-ลก – เทพา และ พัทลุง – นครศรีธรรมราช
9.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 (นครศรีธรรมราช – ยะลา) เดินเฉพาะ นครศรีธรรมราช – พัทลุง
10.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 (สุไหงโก-ลก – นครศรีธรรมราช) เดินเฉพาะ พัทลุง – นครศรีธรรมราช

ส่วนขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 (ยะลา – สุไหงโก-ลก – ยะลา) เดินรถปกติ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่ง และขณะเดียวกัน – ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา และนายสถานีในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและติดตาม พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและศูนย์ปลอดภัยฝ่ายการเดินรถทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินและสั่งการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางโดยรถไฟ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนเดินทางอีกครั้ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง รฟท. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Written By
More from pp
โรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย รับอุปการะ “มาสคอต” นำโชคตัวแรก หลังได้รับการช่วยชีวิตและพามาบ้านหลังใหม่บนเกาะยาวน้อย
“โคโคนัท” (Coconut) วัวเพศผู้ โตเต็มวัยอายุเกือบ 3 ปี ได้รับการช่วยชีวิตไว้ระหว่างทางบนถนนที่กำลังมุ่งตรงไปสู่โรงฆ่าสัตว์ น้ำตาของวัวตัวโตที่ถูกบรรทุกมาเพียงลำพังหลั่งไหลไม่ขาดสายเหมือนรับรู้ชะตากรรมที่รออยู่เบื้องหน้าที่จุดหมายปลายทาง….
Read More
0 replies on “รฟท. แจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา”