“ทิพานัน” เตือน 2 สัปดาห์สุดท้าย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป อย่าลืมใช้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

19 ธันวาคม 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีเป้าหมายในผลักดันให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงทางสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการป้องกันและส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยในทุกช่วงวัย โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ขยายระยะเวลาในรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามสิทธิปีละ 1 ครั้ง

จากเดิมที่สิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ขยายไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ เพื่อดูแลผู้ประกันตน ให้เข้าถึงสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งนี้เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูหนาว จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ประกันตนที่มีมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ใช้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ด้วยเหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์สุดท้ายก็จะครบตามกำหนดที่ขยายระยะเวลาไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกันตนเสียสิทธิในการดูแลสุขภาพ

ดังนั้น ผู้ประกันตนที่ประสงค์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถเข้ารับการบริการได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันสังคม โดยติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2956 2500-10 เว็บไซต์www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

“พล.อ.ประยุทธ์มุ่งดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานทั้งในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคม เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง สวัสดิการจากภาครัฐ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามนโยบายที่ จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ

0 replies on ““ทิพานัน” เตือน 2 สัปดาห์สุดท้าย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 50 ปีขึ้นไป อย่าลืมใช้สิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ที่สถานพยาบาลตามสิทธิ หมดเขต 31 ธันวาคม 2565”