กรดไหลย้อนก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวอย่างไรบ้าง

กรดไหลย้อน เป็นโรคที่มีโอกาสเป็นได้ในคนทุกเพศทุกวัย โดยพบมากที่สุดในกลุ่มคนวัยทำงาน และด้วยอาการเริ่มต้นที่เพียงแค่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันในบางเวลา จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวส่วนใหญ่ละเลยที่จะรักษาโรคกรดไหลย้อนอย่างจริงจัง แต่ทราบกันหรือไม่ว่า หากปล่อยให้มีอาการมากขึ้นหรือมีอาการเรื้อรังก็อาจจะมีโอกาสเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้

บทความให้ความรู้ โดย พญ.จิตราภา แสนโภชน์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลนวเวช ได้อธิบายถึงสาเหตุการเกิดโรคกรดไหลย้อน อาการของโรค และผลเสียหากละเลยการรักษาโรค ทั้งนี้ เพื่อช่วยเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพให้กับตัวคุณและคนรอบข้าง

กรดไหลย้อน คือ โรคยอดฮิตที่พบได้บ่อยในวัยทำงาน เกิดจากกรดที่หลั่งจากกระเพาะอาหาร สามารถไหลย้อนมาบริเวณหลอดอาหารได้ และทำให้เกิดอาการ ได้แก่ แสบอก แน่นอก เรอเปรี้ยว เรอขม คลื่นไส้ หายใจไม่สะดวก จุกแน่นในลำคอ รวมไปถึงอาการอื่น ๆ ที่พบได้น้อย แต่อาจมีสาเหตุจากกรดไหลย้อน ได้แก่ หอบ กลืนลำบาก กลืนติด เจ็บคอเรื้อรัง ไซนัสอักเสบ ฟันผุ เป็นต้น

อาการเหล่านี้ล้วนทำให้เกิดความไม่สบายตัว รบกวนชีวิตประจำวัน ทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมลดลง และที่แย่กว่านั้น อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวได้ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม โดยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากกรดไหลย้อนเรื้อรัง หรือ รุนแรง ได้แก่

หลอดอาหารอักเสบ หรือ เป็นแผล เมื่อกรดที่ควรอยู่ในกระเพาะอาหาร ไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหาร จะทำให้เยื่อบุหลอดอาหารเกิดการอักเสบ และหากการอักเสบรุนแรง หรือเรื้อรัง ก็อาจเป็นแผลในที่สุด

หลอดอาหารตีบ หากหลอดอาหารส่วนปลายมีการอักเสบเรื้อรัง อาจนำไปสู่การตีบของหลอดอาหารส่วนปลาย ทำให้ผู้ป่วยมีอาการกลืนลำบาก กลืนติด อาเจียนหลังรับประทานอาหาร ร่วมกับอาการของกรดไหลย้อน

มะเร็งหลอดอาหาร สุดท้ายหากกรดไหลย้อนเกิดขึ้นซ้ำๆ ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดอาหาร อาจนำไปสู่การเกิดของเซลล์มะเร็งที่บริเวณดังกล่าว จนกลายเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารในที่สุด ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงที่สุดของกรดไหลย้อน

กล่าวโดยสรุป โรคกรดไหลย้อนเป็นโรคที่พบบ่อย รักษาไม่ยาก หากได้รับการปรับพฤติกรรม ร่วมกับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม หากปล่อยไว้ ไม่ได้รับการประเมินตัวโรค และการรักษาอย่างถูกต้อง อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตามมาได้

โรงพยาบาลนวเวช มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพและเข้าถึงง่าย Accessible Quality Healthcare พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และทีมแพทย์เฉพาะทาง หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลนวเวช โทร. 0-2483-9999 หรือ www.navavej.com

Written By
More from pp
รัฐบาล ยืนยันมีงบเยียวยา 5,000 บาท เพียงพอ
รัฐบาลยืนยันมีงบประมาณเพียงพอและมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม
Read More
0 replies on “กรดไหลย้อนก่อให้เกิดผลเสียระยะยาวอย่างไรบ้าง”