อย. พร้อม สสจ.ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ต สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ได้กระเช้าที่มีคุณภาพ

ใกล้เทศกาลปีใหม่ อย. และ สสจ.ทั่วประเทศ ลุย ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ได้รับกระเช้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน เตือนผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องแสดงรายการอาหารที่บรรจุ ที่ได้จัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน แสดงข้อความเป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย ระบุ ชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ เพื่อให้ผู้รับได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในกระเช้าอย่างมีคุณภาพ

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ทางห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์ ร้านค้า มักจะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย คุ้มค่า สมประโยชน์ ในวันนี้ (16 ธันวาคม 2565) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงลงพื้นที่ไปตรวจกระเช้าของขวัญที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา วงศ์สว่าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแนะนำประชาชนในการเลือกซื้อกระเช้าได้อย่างมั่นใจ ดังนี้

กรณีซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และแสดงรายละเอียดของอาหารที่จัดรวมไว้ ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากดังกล่าวออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

กรณีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าเอง หากเลือกอาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบบี้หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อเรียบร้อย แน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม รวมทั้งสังเกตฉลากควรแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน หรือหมดอายุ ส่วนประกอบ และเลข อย. เป็นต้น

หากประชาชนท่านใดจะซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว หรือซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง อย. ขอแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับสูตรให้มีปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันลดลงทำให้ผู้รับหรือคนที่ท่านรักได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ นอกจากนี้ อย. ขอแนะนำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร ที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. มาจัดกระเช้าด้วยตนเอง หรือเลือกซื้อกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการมอบของขวัญให้แก่คนที่คุณรัก และปีใหม่นี้ อย. และ สสจ.ทั่วประเทศ พร้อมใจกันลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญตามแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน

Written By
More from pp
“กลไกตลาด” สมดุลราคาที่เป็นธรรม สินค้าขึ้นได้-ลงได้ ต้องใช้เวลา
แทนขวัญ มั่นธรรมะ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผลกระทบของสงครามทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญ เช่น...
Read More
0 replies on “อย. พร้อม สสจ.ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ต สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ได้กระเช้าที่มีคุณภาพ”