พลังงาน

“พีระพันธุ์” เปิดงานใหญ่ “สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก” พร้อมร่วมยินดีรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น 49 ปีทำประโยชน์ให้สังคม ย้ำมีสิ่งใดให้รัฐบาลช่วยประสานมาได้เพื่อเดินหน้าร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศร่วมกัน