การเงิน

“กฤษฎา” นำ ธอส. ขานรับนโยบายรัฐบาล ลดอัตราดอกเบี้ย MRR 0.25% ต่อปี พร้อมส่งเสริมวินัยการออม ด้วย “เงินฝากออมทรัพย์เก็บออม” ดอกเบี้ยสูงถึง 1.95% ต่อปี ระบุนโยบายนี้เพื่อบรรเทาลดภาระช่วยประชาชน