อุบัติเหตุ

กรมการขนส่งทางบก ลงโทษคนขับรถทัวร์ชนตอม่อใต้สะพานที่สระบุรี สั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และถอนรถออกจากใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการ