การเมือง

“แรมโบ้” อัด “หญิงหน่อย-ไพศาล” วิจารณ์นายกฯ แนะ ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ ถือเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าพรรคอย่าทำตัวเป็นเด็ก เอาเรื่องความจำเป็นชาวบ้านเดือดร้อนมาล้อเลียน ยืนยันนายกฯหวังดีหากไฟฟ้า โทรศัพท์ ใช้ไม่ได้

โฆษกรัฐบาลย้ำ นายกฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านทางวิทยุ เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุด ทั้งมีกฎ กติกา ชัดเจน ที่จะต้องออกอากาศในเวลาที่มีภัยพิบัติ