“วราวุธ ศิลปอาชา” สรุปงาน COP27 เชื่อถ้าทุกหน่วยงานในประเทศใส่ใจ พร้อมใจ ปรับตัว จะช่วยให้ประเทศไทยและโลกของเราผ่านปัญหา Climate Change ไปได้

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565-นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปการประชุม COP 27 Debrief ที่โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ซึ่งงานนี้มี Mr.Georg Schmidt เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วม

โดยเป็นการทำความเข้าใจแก่ภาครัฐ และเอกชน เกี่ยวกับผลการประชุม COP27 ที่ผ่านมา ว่าจะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร และการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การประชุม COP 28 ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงาน และเอกชนเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมี นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส. เขต 1 จ.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา, นายเสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส.สุพรรณ เขต 4 พรรคชาติไทยพัฒนา, นายวันชัย เจียมวิจักษณ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 เชียงราย พรรคชาติไทยพัฒนา และนายศุภโชค ศรีสุขจร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งเป็นทีมคนรุ่นใหม่ของพรรคชาติไทยพัฒนา ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย

Written By
More from pp
หนึ่งเดียวในตอนนี้ “บะหมี่เส้นสดสไตล์กวางตุ้ง” หอม เหนียวนุ่มในคำเดียว ณ ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
ถ้าพูดถึงความอร่อยของบะหมี่ต้องวัดกันที่เส้น ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญคุณมาร่วมพิสูจน์ความอร่อยของ “บะหมี่เส้นสดสไตล์กวางตุ้ง”
Read More
0 replies on ““วราวุธ ศิลปอาชา” สรุปงาน COP27 เชื่อถ้าทุกหน่วยงานในประเทศใส่ใจ พร้อมใจ ปรับตัว จะช่วยให้ประเทศไทยและโลกของเราผ่านปัญหา Climate Change ไปได้”