นครยะลา คว้ารางวัลท้องถิ่นดิจิทัล 2 ปีซ้อน

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เข้ารับถ้วยรางวัลความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลที่ยิ่งใหญ่แห่งปี “Digital Government Awards 2022” (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565) จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยเทศบาลนครยะลาเป็น 1 ใน 3 อปท. ที่มีผลงานนวัตกรรมดิจิทัล ประเภทยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการ YALA Resilience City (ยะลา เมืองยืดหยุ่น ยั่งยืน)

เทศบาลนครยะลา มีทิศทางและเป้าหมายมุ่งพัฒนาขับเคลื่อนเทศบาลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างเต็มรูปแบบ สร้างจุดขายของเมือง และสร้างเมืองให้สอดคล้องกับทิศทางของโลก โดยทำงานบนฐานของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านโครงการ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย

  • การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) มุ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
  • การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) มุ่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
  • สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) มุ่งพัฒนาจุดเด่นของเมืองยะลาด้านการเป็นเมืองสีเขียว ผังเมืองสวย และเมืองแห่งความสะอาด
  • เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) มุ่งใช้ต้นทุนอัตลักษณ์ในพื้นที่ และการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน ให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจดิจิทัล และเสริมมูลค่าให้กับตลาดการค้าการลงทุน และตลาดแรงงานในพื้นที่

YALA Resilience City (ยะลา เมืองยืดหยุ่น ยั่งยืน) คืออะไร⁉️

เป็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเมืองกับประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ที่มีการให้บริการจริง ช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น ควบคู่กับการบริหารจัดการเมืองโดยใช้ทรัพยากรของเมืองให้คุ้มค่าและประหยัดที่สุด

เทศบาลนครยะลา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโครงสร้างขององค์กรในรูปแบบกระจายอำนาจ หน้าที่ ตามภารกิจ โดยอยู่ในลักษณะของสำนักและกอง จึงทำให้ข้อมูลต่างๆ ถูกจัดเก็บในรูปแบบแยกส่วน ที่เป็นอิสระต่อกัน ส่งผลให้ผู้บริหารขาดข้อมูลที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ การตัดสินใจ และการออกนโยบาย ที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูล รวมถึงประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อสอบถามหรือเข้าถึงข้อมูลบริการต่างๆ ดังนั้น เทศบาลนครยะลา จึงได้จัดทำระบบรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Mayor Dashboard) และสำหรับประชาชน (Citizen Dashboard) พร้อมทั้งระบบโต้ตอบข้อความอัตโนมัติ (Chatbot) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การบริหารงานและผลการดำเนินงานของเทศบาลนครยะลา ได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
Line OA : @yalacity เมนูข้อมูลเพื่อประชาชน  Yala Mobile Application: เทศบาลนครยะลา เมนูข้อมูลเพื่อประชาชน www.yaladashboard.com

Written By
More from pp
ไทย-มาเลเซีย เร่งเดินหน้าพัฒนาด่านชายแดนใต้-สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกสองแห่ง จัดคุยคณะทำงาน ธ.ค.นี้
16 กันยายน 2565 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยและมาเลเซียเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อไทยและมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
Read More
0 replies on “นครยะลา คว้ารางวัลท้องถิ่นดิจิทัล 2 ปีซ้อน”