เตรียมพบกับงาน GSSD Expo 2022 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 12 – 14 กันยายน 2565 ที่ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

www.plewseengern.com

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and Pacific-ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation-UNOSS) ในฐานะเจ้าภาพร่วม

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานยิ่งใหญ่ระดับโลก Global South-South Development Expo 2022 (GSSD Expo 2022) ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Toward a Smart and Resilient Future” ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

สัมมนาหัวข้อ “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เป็นผู้จัดสัมมนาหลัก โดยมีวิทยากรจากทั้งไทยและต่างประเทศที่ร่วมดำเนินโครงการและมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่น่าสนใจ

ร่วมรับฟังสัมมนาหัวข้อย่อย ที่เกี่ยวกับความร่วมมือและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ การขจัดความยากจน ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และ ด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งกระชับมาตรการส่งเสริมความร่วมมือและ ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาพสังคมของประเทศกำลังพัฒนาในหลากหลายประเด็นและความท้าทายที่แต่ละประเทศเผชิญอยู่

การประกาศผล การแข่งขัน Youth4South Entrepreneurship Competition ที่ได้เปิดให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่เป็นผู้ประกอบการจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก เข้าร่วมแข่งขันเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการประกอบการที่ช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานแบบตัวต่อตัวที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรอนุญาตเข้าศูนย์ประชุมสหประชาชาติได้ที่ https://indico.un.org/event/1000958/registrations/7601/ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565

สามารถติดตามข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/ และรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/en/event-programme


Written By
More from pp
“ทิพานัน” ชวน”ผู้ค้าแผงรายย่อย” ขายหวยหน้าแผงในราคา ๘๐ บาท หลังสลากบนแอพ “เป๋าตัง” ขายได้ ๕ ล้านใบแล้ว
“ทิพานัน” ชวน”ผู้ค้าแผงรายย่อย” ขายหวยหน้าแผงในราคา ๘๐ บาท หลังสลากบนแอพ “เป๋าตัง” ขายได้ ๕ ล้านใบแล้ว ย้ำรัฐบาลหวังปชช. ทุกท่าน...
Read More
0 replies on “เตรียมพบกับงาน GSSD Expo 2022 เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 12 – 14 กันยายน 2565 ที่ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ”