กรมควบคุมโรค ยกระดับประสิทธิภาพนวัตกรรมการให้บริการรักษาโรคมาลาเรีย อย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกล

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับประสิทธิภาพนวัตกรรมการให้บริการรักษาโรคมาลาเรียอย่างแม่นยำ ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เทียบเท่ากับการเข้ารับบริการในเมือง

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า 1 ใน 8 รางวัลผลงานคุณภาพประจำปี 2562 ที่กรมควบคุมโรคได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ และเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรมการให้บริการรักษามาลาเรียอย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย” ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมบริการ

เนื่องจากโรคมาลาเรียเกิดจากการถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอาศัยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย การรักษาผู้ป่วยมาลาเรียจำเป็นต้องจ่ายยาไพรมาควิน ซึ่งเป็นยารักษาให้หายขาด ยาชนิดนี้มีผลต่อการแตกของเม็ดเลือดแดงมากขึ้น และอาจเป็นอันตราย สามารถทำให้ไตวาย และเสียชีวิตได้ในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ดังนั้น สคร. 1 เชียงใหม่ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาชุดตรวจ ฟลูออเรสเซ้นต์สปอทเทส (Fluorescent spot test) ซึ่งมีวิธีการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยเจ้าหน้าที่ของมาลาเรียคลินิกจะใช้ชุดตรวจนี้ ตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD ในพื้นที่ห่างไกล ในผู้ป่วยมาลาเรียก่อนจ่ายยารักษา หากพบผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าว จะส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันที

สำหรับผู้ป่วยมาลาเรียที่ไม่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD จะได้รับการรักษาแบบหายขาด โดยให้รับประทานยาที่แสดงเป็นรูปภาพของเม็ดยา และตามจำนวนยาที่กินในแต่ละวัน เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ป่วยกินยาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนัดให้กลับไปตรวจเลือดซ้ำ ตามวันที่ระบุไว้บนหน้าซอง พร้อมทั้งมีระบบติดตามประสิทธิภาพของยารักษามาลาเรีย จนส่งผลให้พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไม่พบเชื้อมาลาเรียดื้อยา ที่กำลังแพร่ระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้

ด้านนายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า ผลงานการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการนี้ เกิดจากแนวคิดในการยกระดับประสิทธิภาพของการบริการหน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก ในการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค ให้สามารถช่วยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้ารับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพเทียบเท่ากับการเข้ารับบริการในเมือง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (สคร. 1 เชียงใหม่) โทร. 0-5327-6364 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

Written By
More from pp
ออมสิน คว้า 3 รางวัลเกียรติยศ ในงาน Money & Banking Awards 2021
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล รับ 3 รางวัลเกียรติยศ จาก นายเศรษฐพุฒิ...
Read More
0 replies on “กรมควบคุมโรค ยกระดับประสิทธิภาพนวัตกรรมการให้บริการรักษาโรคมาลาเรีย อย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกล”