กรมควบคุมโรค ยกระดับประสิทธิภาพนวัตกรรมการให้บริการรักษาโรคมาลาเรีย อย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกล

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับประสิทธิภาพนวัตกรรมการให้บริการรักษาโรคมาลาเรียอย่างแม่นยำ ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เทียบเท่ากับการเข้ารับบริการในเมือง

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2562) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า 1 ใน 8 รางวัลผลงานคุณภาพประจำปี 2562 ที่กรมควบคุมโรคได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศ และเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ผลงาน “นวัตกรรมการให้บริการรักษามาลาเรียอย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย” ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมบริการ

เนื่องจากโรคมาลาเรียเกิดจากการถูกยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มักอาศัยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารตามแนวชายแดนไทย การรักษาผู้ป่วยมาลาเรียจำเป็นต้องจ่ายยาไพรมาควิน ซึ่งเป็นยารักษาให้หายขาด ยาชนิดนี้มีผลต่อการแตกของเม็ดเลือดแดงมากขึ้น และอาจเป็นอันตราย สามารถทำให้ไตวาย และเสียชีวิตได้ในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ดังนั้น สคร. 1 เชียงใหม่ ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาชุดตรวจ ฟลูออเรสเซ้นต์สปอทเทส (Fluorescent spot test) ซึ่งมีวิธีการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ โดยเจ้าหน้าที่ของมาลาเรียคลินิกจะใช้ชุดตรวจนี้ ตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD ในพื้นที่ห่างไกล ในผู้ป่วยมาลาเรียก่อนจ่ายยารักษา หากพบผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าว จะส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลทันที

สำหรับผู้ป่วยมาลาเรียที่ไม่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD จะได้รับการรักษาแบบหายขาด โดยให้รับประทานยาที่แสดงเป็นรูปภาพของเม็ดยา และตามจำนวนยาที่กินในแต่ละวัน เป็นการช่วยเตือนให้ผู้ป่วยกินยาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และนัดให้กลับไปตรวจเลือดซ้ำ ตามวันที่ระบุไว้บนหน้าซอง พร้อมทั้งมีระบบติดตามประสิทธิภาพของยารักษามาลาเรีย จนส่งผลให้พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไม่พบเชื้อมาลาเรียดื้อยา ที่กำลังแพร่ระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้

ด้านนายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า ผลงานการคิดค้นนวัตกรรมการให้บริการนี้ เกิดจากแนวคิดในการยกระดับประสิทธิภาพของการบริการหน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ราคาถูก ในการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรค ให้สามารถช่วยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้ารับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพเทียบเท่ากับการเข้ารับบริการในเมือง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (สคร. 1 เชียงใหม่) โทร. 0-5327-6364 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

Written By
More from pp
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยผ่านบันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยผ่านบันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 
Read More
0 replies on “กรมควบคุมโรค ยกระดับประสิทธิภาพนวัตกรรมการให้บริการรักษาโรคมาลาเรีย อย่างแม่นยำในพื้นที่ห่างไกล”