ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ นำคณะติดเข็มนายกฯ รณรงค์วันเอดส์โลก 2562

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อติดเข็มรณรงค์และประชาสัมพันธ์งานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังชุมชนยุติเอดส์ ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมมือกับกระทรวงสาธาณสุข หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)  ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ ในวันดังกล่าวยังจัดให้มีกิจกรรมวิ่งการกุศล “HIV-RUN 2019” พร้อมกัน 3 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กที่ได้รับเชื้อเอชไอวีอีกด้วย

Written By
More from pp
0 replies on “ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ฯ นำคณะติดเข็มนายกฯ รณรงค์วันเอดส์โลก 2562”