สปอท. 60 ปี “ด้วยดวงใจมอบให้สังคม”  

สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) จัดงาน “60 ปี สปอท.ด้วยดวงใจมอบให้สังคม”การรวมตัวครั้งสำคัญของคนสังคม เพื่อสังคมตัวจริง ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ และทำประโยชน์ให้คนไทยมีรอยยิ้ม และความสุขอย่างแท้จริง โดยมีคณะนายกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษา ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช คุณประจิตรา เธียรประสิทธิ์ และ คุณชวาลี  โอสถานุเคราะห์ นายกสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (นายกคนปัจจุบัน) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิก และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระเมตตารับสมาคมไว้ในพระราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้ง โดยมี หม่อมพร้อยสุพิณ วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นนายกสมาคมท่านแรก และตอนนี้สมาคมได้เดินทางมาถึง 60 ปีแล้ว แต่พลังและความพร้อมที่จะเดินหน้าทำประโยชน์เพื่อเยาวชน สตรี ผู้สูงวัย และสิ่งแวดล้อมยังเต็มเปี่ยมเสมอ

Written By
More from pp
กองทัพอากาศ ร่วมกับ ตลาดยิ่งเจริญ แจกหน้ากากอนามัย และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19
พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน – ทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
Read More
0 replies on “สปอท. 60 ปี “ด้วยดวงใจมอบให้สังคม”  ”