“ชิมช้อปใช้” ฟีเวอร์ นักท่องเที่ยวถูกใจ ผู้ประกอบการแฮปปี้

แม้ช่วงแรกจะมีข้อกังขากับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ชิมช้อปใช้” ที่รัฐบาลอัดฉีดงบประมาณเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่สุดท้ายก็ได้กระแสตอบรับจากคนไทยอย่างท้วมท้น ทั้งเรื่องการอดหลับอดนอนเพื่อรับสิทธิ 1,000 บาท รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 177,655 ร้านค้า แบ่งเป็น ร้านค้ารายใหม่ที่เข้ามาลงทะเบียนด้วยตัวเองจำนวนกว่า 97,655 ร้านค้า รวมกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีแอปพลิเคชั่นถุงเงินอยู่แล้ว จำนวนกว่า 50,000 ร้านค้า และร้านค้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC อีกกว่า 30,000 ร้านค้า ซึ่งทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการก็ล้วนแต่แฮปปี้กันถ้วนหน้า มีเม็ดเงินกระจายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นจนเกิดกระแสชิมช้อปใช้ฟีเวอร์ เข้ามาเป็นพระเอกในการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปี

โดยจากการประเมินชิมช้อปใช้เฟสแรกในการใช้จ่าย 19 วัน มีผู้ใช้สิทธิ์ 8,519,390 ราย มียอดการใช้จ่ายกว่า 8,282 ล้านบาท แบ่งเป็นการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดเล็กตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ 82% หรือ 6,793 ล้านบาท และการใช้จ่ายในร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขามีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากช่วงเริ่มต้นมาอยู่ที่ 18% หรือ 1,489 ล้านบาท โดยมีการใช้จ่ายกระจายครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะในเมืองใหญ่ โดยการใช้จ่ายในกรุงเทพฯ คิดเป็นเพียง 13% เท่านั้น

ทั้งนี้ เป็นการใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 1 ประมาณ 8,169 ล้านบาท เป็นการใช้จ่ายที่ร้าน “ช้อป” ซึ่งเป็นร้านในกลุ่ม OTOP ร้านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งร้านธงฟ้าประชารัฐ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว 4,576 ล้านบาท ส่วนร้าน “ชิม” หรือร้านอาหารและเครื่องดื่มมียอดใช้จ่าย 1,152 ล้านบาท และร้าน “ใช้” เช่น โรงแรม โฮมสเตย์ มียอดใช้จ่าย 96 ล้านบาท และร้านค้าทั่วไปมียอดใช้จ่าย 2,345 ล้านบาท การใช้จ่าย g-Wallet ช่อง 2 มีการใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 36,854 ราย ยอดใช้จ่ายรวม 113 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากวันก่อนหน้า หรือเฉลี่ยรายละ 3,066 บาท เป็นการใช้จ่ายที่ร้าน“ช้อป” 70 ล้านบาท ร้าน “ชิม” และร้าน “ใช้” มียอดใช้จ่าย 28 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลำดับ

จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้เตรียมคลอดชิมช้อปใช้เฟส 2 ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ผลักดันมาตรการชิมช้อปใช้เฟส 2 อย่างต่อเนื่อง ด้วยการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า G-Wallet 2 โดยยอดใช้จ่าย 50,000 บาท รับเงินคืนสูงสุด 20% หรือ 8,500 บาทเลยทีเดียว ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็ได้เปิดโครงการถึง“ทัวร์ทั่วไทย” กระตุ้นเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายผ่าน 2 มาตรการ “ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย” และ “เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก” ซึ่งผู้ว่าททท. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มั่นใจว่าว่ามาตรการท่องเที่ยวที่ออกมาทั้งหมดจะกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น 10-20% ส่งผลให้ทั้งปี 2562 ไทยเที่ยวไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 180 ล้านคน/ครั้ง กระตุ้นรายได้เพิ่มขึ้น 5-10% หรือ รายได้รวมทั้งปี 1.12 ล้านล้านบาท จากเป้าหมายเดิมทั้งปีนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย มีจำนวน 166 ล้านคน/ครั้ง มีรายได้รวม 1.05 ล้าน ล้านบาทเท่านั้น

เรียกว่าปีนี้เป็นเวลาทองของนักท่องเที่ยว ออกมาเที่ยวไทยกันเถอะ

Written By
More from pp
บอร์ด ปตท. รับทราบผลประกอบการ รายได้ส่งรัฐ อนุมัติเงินปันผล พร้อมบริจาคเงินเข้ากองทุนประชารัฐสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศ
นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับทราบผลการดำเนินงาน ปตท. และได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
Read More
0 replies on ““ชิมช้อปใช้” ฟีเวอร์ นักท่องเที่ยวถูกใจ ผู้ประกอบการแฮปปี้”