จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดวัดเขาบางพระ

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 ณ วัดเขาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักงของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีหน่วยพระราชทาน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ นักเรีน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันพัมนาวัดเขาบางพระ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ทาสีรั่ววัด ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดบริเวณลานวัด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมิจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามเป้าหมายและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ขอให้จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และประชาชนทุกคน ที่ร่วมทำงานในวันนี้ขอให้ทำด้วยระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญอีกด้วย

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

Written By
More from pp
ถึงเวลาโควิดขาลง?-ผักกาดหอม
ผักกาดหอม คงจะขวัญผวากันไป วานนี้ (๒๐ สิงหาคม) จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในไทย ทะลุ ๑  ล้านคน หลายคนคงมองไปที่ ๒...
Read More
0 replies on “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนา ทำความสะอาดวัดเขาบางพระ”