กฟผ. จัดกิจกรรมเสวนา “The Engineers” ให้ความรู้เส้นทางอาชีพวิศวกร

ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานกลาง จัดกิจกรรมเสวนา The Engineers ไขความลับสายงานเอ็น (จีเนียร์) เจาะลึกเรื่องราวชีวิตและเส้นทางสู่ความสำเร็จของอาชีพวิศวกร โดยได้รับเกียรติจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี อดีตรองผู้ว่าการ กฟผ. และนายไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้งบริษัท Builk One Group มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการทำงานสายอาชีพวิศวกรแก่นักเรียนและนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และ จ.นนทบุรี จำนวน 80 คน เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนระดับอุดมศึกษา สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา มุ่งหวังให้มีวิศวกรที่เข้มแข็งและเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป  ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

Tags from the story
, ,
Written By
More from pp
นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Paris Peace Forum เน้นย้ำความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ของไทยในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การประชุม Paris Peace Forum เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำประเทศต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม จะร่วมระดมสมอง และถอดบทเรียน เพื่อหาทางออกที่เข้มแข็งและยั่งยืน ในประเด็นสำคัญของโลกหลังโควิด-19
Read More
0 replies on “กฟผ. จัดกิจกรรมเสวนา “The Engineers” ให้ความรู้เส้นทางอาชีพวิศวกร”