รมว.ท็อป เดินตลาดดอนหวาย ชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและระดับโลก พบว่า ในแต่ละปี คนไทยมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ปริมาณสูงถึง 45,000 ล้านใบ เนื่องด้วยความสะดวกสบาย และพบมากที่สุดจากตลาดสด ถึงร้อยละ 40 หรือประมาณ 18,000 ล้านใบ อย่างเช่นตลาดสดใน จ.นครปฐม 12 แห่ง พบว่า มีการใช้ถุงพลาสติก ไม่น้อยกว่า 300 ล้านใบต่อปี  จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครปฐมและพี่น้องชาวไทย     ทุกคนเริ่มต้นจากวินาทีนี้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแต่ละวัน เช่น การใช้แล้วทิ้ง ไปสู่การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้คุ้มค่า ทิ้งขยะให้ลงถัง แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก เพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่สามารถใช้ซ้ำหรือนำกลับมารีไซเคิลได้ หากมีการจัดเก็บกลับคืนมาใช้ประโยชน์ก็จะช่วยลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกออกสู่แม่น้ำลำคลอง และท้องทะเลของเรา  ตลอดจนสร้างนิสัยพกถุงผ้า ใช้ถุงพลาสติกและโฟมให้น้อยลง รับผิดชอบสังคมไทยร่วมกัน ทุกคนช่วยได้ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีของลูกหลานพวกเราในอนาคต รมว.ทส. กล่าว

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการใช้สูงสุดถึง 18,000 ล้านใบต่อปี นั้น  ได้รณรงค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ที่ดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดได้กว่า 900 ล้านใบ เฉพาะในจังหวัดนครปฐม ที่มีตลาดสดจำนวน 12 แห่ง  ได้แก่ ตลาดนัดหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ (ตลาดบน-ล่าง) ตลาดบ้านศาลาดิน  ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดสดธันยา  ตลาดตรีสุข  ตลาดนัดธกส.-ดอนตูม ตลาดน้ำวัดลำพญา  ตลาดวัดละมุด  ตลาดสดไฟฟ้า  ตลาดนัดกระบือเผือก ตลาดนัดตำบลธรรมศาลา และ ตลาดนัดวัดเกาะวังไทร  ซึ่งพบว่าก่อนรณรงค์มีการใช้ถุงหูหิ้วมากกว่า 379 ล้านใบต่อปี หรือเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 31 ล้านใบต่อเดือน ภายหลังการรณรงค์ พบว่า มีตลาดอย่างน้อย 5 แห่ง มีการลดใช้ถุง   หูหิ้วรวมแล้วได้มากกว่า 42 ล้านใบต่อปี

สำหรับตลาดวัดดอนหวาย แห่งนี้ ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอบกับเป็นตลาดที่มีอาหารสำเร็จรูปที่หลากหลายจึงมีการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหารเป็นจำนวนมาก มีผู้ใช้บริการตลาดไม่น้อยกว่าหมื่นคนต่อวัน โดยก่อนทำกิจกรรมรณรงค์ พบว่า  มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติก มากกว่า 35 ล้านใบต่อปี  แต่หลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์ เมื่อ ก.ค. 2561 เป็นต้นมา พบว่า มีการใช้ถุงพลาสติกลดลง ประมาณ 36% หรือมากกว่า 12 ล้านใบต่อปี อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องและจริงจังมากยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ นอกจาก การเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ตลาดน้ำวัดดอนหวาย แล้ว ยังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วให้กับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการแจกกล้าไม้  จำนวน 1,500 ต้น ให้กับผู้มาร่วมงาน อีกด้วย

 

Written By
More from pp
ดรีมเวิลด์มอบเงินวิ่งการกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส
พุฒิพงศ์ กิติพราภรณ์  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการสวนสนุกดรีมเวิลด์ มอบเงินจำนวน 175,700.- จากกิจกรรมวิ่งการกุศล “ฮีโร่ รัน จูเนียร์ 2” ให้แก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อเป็นทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ ...
Read More
0 replies on “รมว.ท็อป เดินตลาดดอนหวาย ชวนประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”