กรมป่าไม้ มอบโล่รางวัล ปตท. ทำคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ

นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตทจำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2562 สาขาบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ จาก ดรวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้ ปตท. ได้ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกและฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี และในปี 2559 – 2562 ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว “สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา” คุ้งบางกะเจ้า ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับ กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างอีกด้วย

Written By
More from pp
ปตท.-สยามพิวรรธน์ ผนึกพลังร่วมนำธุรกิจสู่เป้าหมายความยั่งยืนระดับประเทศ นำร่องสยามดิสคัฟเวอรี่ฯ ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ทุกวันนี้ “ความยั่งยืน” (Sustainability) เป็นคำที่ผ่านตาให้เห็นวันละหลายครั้งจากสื่อที่อยู่รายล้อมพวกเราทุกคน เพราะการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่จะต้องทำเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและมีกำไร หากแต่ยังจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
Read More
0 replies on “กรมป่าไม้ มอบโล่รางวัล ปตท. ทำคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ”