LEGO® Robot Battle Contest 2019 @ Seacon Bangkae

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโลกในศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงส่งผลให้กระบวนการเรียนการศึกษาของโลกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยที่การจัดการเรียนการสอนนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นการเน้นให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทักษะการคิดขั้นสูง เช่นการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบของการบูรณาการศาสตร์ทางด้านต่างๆ เข้าด้วยกันทั้งในการเรียนการสอนภายในห้องเรียน รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์ชีวิตจริง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านต่างๆ อีกทั้งเพิ่มโอกาสสำหรับการทำงานในอนาคตของผู้เรียนอีกด้วย

การแข่งขัน LEGO® Robot Battle เป็นการแข่งที่จะให้ผู้แข่งขันได้กล้าแสดงทักษะด้านความคิด การแก้ไขปัญหา เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีม  และมีความรู้เข้าใจในเรื่องของการบูรณาการความรู้ความคิดในศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือประยุกต์เข้ากับการเรียนการศึกษา

LEGO® Robot Battle เกิดจากทางผู้จัดได้เห็นการแข่งขันผ่านวีดีโอในโลกออนไลน์ จึงเกิดไอเดียขึ้นมาเพราะทางผู้จัดได้จัดการแข่งขัน LEGO® MINDSTORMS ภายใต้การแข่งขันในชื่องาน World Robot Olympiad เป็นการแข่งขันบังคับหุ่นแบบอัตโนมัติ ที่จัดมาการแข่งขันมาแล้ว 14 ปี ได้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 86 ประเทศ ทั่วโลก และในปีนี้ผู้ชนะในรายการดังกล่าวได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองเยอร์ ประเทศฮังการี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยในประเทศไทยยังไม่เคยมีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO® MINDSTORMS ต่อสู้ แบบบังคับมือ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ คือ

  1. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชนให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาหุ่นยนต์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของเยาวชนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ต่อไปในอนาคต
  3. เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหัสวรรษใหม่

จึงขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบและสนใจในการแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO®MINDSTORMS ต่อสู้แบบบังคับมือเข้าร่วมชิงชัย ในงาน LEGO® Robot Battle Contest 2019 ที่จะระเบิดความมันส์ในวันที่ 3-6 ตุลาคม 2562 ณ ลานซีซั่น ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 25,000 บาท และในงานพบกับหุ่นยนต์และชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ LEGO®อEducation อาทิ Coding Express, WeDo 2.0, Simply and Power Machine, LEGO® Mindstorms EV3, และ LEGO®SPIKE Prime อุปกรณ์ที่จะเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน Coding (การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน), คณิตศาสตร์, โครงสร้างขั้นพื้นฐานเป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop สำหรับครอบครัวและน้องๆ หนู ที่นอกจากจะสนุกไปกับ Brick LEGO® แล้ว ยังสามารถเรียนรู้จากชุดอุปกรณ์ได้อีกด้วย ภายในงานยังร้านค้าจำหน่ายจาก LEGO®Education ในราคาพิเศษสำหรับในงานนี้โดยเฉพาะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2454-7777 หรือ www.seaconbangkae.com, www.facebook.com/SeaconBangkaeFanPage, Instagram : seaconbangkae_shopping, Line : @seaconbangkae

Written By
More from pp
“พิพัฒน์” พาครอบครัวแรงงานไทย ต้อนรับแรงงานไทยชุดแรกที่กลับจากอิสราเอล ที่สุวรรณภูมิ ย้ำ พี่น้องแรงงานเดินทางกลับไทยไม่ต้องกังวล เตรียมเจรจานายจ้างรับกลับทำงานหลังเหตุการณ์สงบ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำครอบครัวพี่น้องแรงงานไทย ร่วมกัน ต้อนรับแรงงานไทยทั้ง 15...
Read More
0 replies on “LEGO® Robot Battle Contest 2019 @ Seacon Bangkae”