กระทรวงพลังงาน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม มอบเงินช่วยเหลือ 10 ล้านบาท

กระทรวงพลังงาน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม มอบเงินช่วยเหลือ 10 ล้านบาท

กระทรวงพลังงาน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ มอบเงินสนับสนุนภาครัฐผ่านรายการพิเศษ “ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” จำนวน 10 ล้านบาท

วันนี้ (17 กันยายน 2562) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. และผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ นายธงชัย โชติขจรเกียรติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารองค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และ นางบุญทิวา ด่านศมสถิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ จำนวน 10 ล้านบาท ผ่านรายการพิเศษ “ร่วมใจพี่น้องไทย
ช่วยภัยน้ำท่วม” กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานรับมอบเงิน ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ และขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยก่อนหน้านี้

นับตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ 2 ลูก ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.อุบลราชธานี จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร และ จ.ขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 11,088 ถุง พร้อมมอบน้ำดื่ม จำนวน 74,856 ขวด รวมทั้งสนับสนุนเต็นท์ที่พักชั่วคราวพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 หลัง สนับสนุนรถบรรทุกพร้อมคนขับ และได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน กฟผ. เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อีกด้วย นอกจากนี้ กฟผ. และพันธมิตรเครือข่ายเตรียมการช่วยเหลือหลังน้ำลด โดยจะมีการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการรักษาความสะอาดเพื่อฟื้นฟูสภาพ
หลังน้ำท่วมโดยเร็วที่สุด

กฟผ. ขอร่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และขอเชิญคนไทยร่วมช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานให้กลับมาแข็งแรงด้วยธารน้ำใจของคนไทย

Written By
More from pp
ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ –  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓...
Read More
0 replies on “กระทรวงพลังงาน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม มอบเงินช่วยเหลือ 10 ล้านบาท”