เอ็กโก กรุ๊ป เดินสายให้ความรู้เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า จ.ระยอง

เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้าจัด เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์ ปี 2” มอบความรู้ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตไฟฟ้าผ่านฮีโร่พลังงาน แก่เด็ก ป.4 – ป.กว่า 2,000 คน ใน 6 โรงเรียน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

นายประพันธ์ น้อมนำชัย ผู้จัดการกลุ่มบริหาร SPP เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า กิจกรรม เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์ ภายใต้โครงการ โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน การส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของชุมชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ เอ็กโกเรนเจอร์ ได้ออนทัวร์ไปยังโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จังหวัดระยอง จำนวน โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 1 โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) โรงเรียนกระเฉท โรงเรียนวัดฉากลูกหญ้า โรงเรียนวัดห้วยโป่ง และโรงเรียนบ้านมาบตาพุด ซึ่งมีเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 2,000 คน โดยมุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า ทราบถึงที่มาและความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะได้ร่วมเรียนรู้และเรียนเล่นอย่างสนุกไปพร้อมๆ กัน

เอ็กโกเรนเจอร์ เป็นตัวการ์ตูนฮีโร่พลังงาน ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน และบุคลากรของเอ็กโกที่มีความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเนื้อหาของนิทรรศการนั้นอยู่บนพื้นฐานความรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน ถ่ายทอดผ่านการ์ตูนฮีโร่ ตัวแทนพลังงานทั้ง เชื้อเพลิง ได้แก่ ก๊าซเรนเจอร์ โคลเรนเจอร์ ไบโอแมสเรนเจอร์ วินด์เรนเจอร์ วอเตอร์เรนเจอร์ และโซลาร์เรนเจอร์ ที่จะมาช่วยกอบกู้โลกจากปีศาจความมืด และช่วยเหลือเด็กๆ ให้มีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้ที่มาของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า และกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่างง่ายผ่านชุดนิทรรศการ และการทดลองผลิตไฟฟ้าในแต่ละฐาน เพื่อให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยมีพนักงานเอ็กโก กรุ๊ป มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วย

Written By
More from pp
เหมือนสีซอให้ฟัง ! “อนุทิน” โพสต์อัดนักการเมืองบางคน ปมวัคซีนโควิด-19 ชี้ สารพัดหมอให้ข้อมูลครบถ้วน แต่ไม่ยอมเข้าใจ
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากนักการเมืองบางคนโจมตีเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนโดยระบุว่า 2-3 วันที่ผ่านมา เรื่องวัคซีนโควิด...
Read More
0 replies on “เอ็กโก กรุ๊ป เดินสายให้ความรู้เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า จ.ระยอง”