สานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2

คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นประธานในงาน พิธีปิดโครงการสานพลัง เพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2” ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี คุณนิสิต  จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  คุณสายพิรุณ น้อยศิริ  คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  คุณธารทิพย์  ศิรินุพงศ์  คุณสุรพล เศวตเศรนี ร่วมงานดังกล่าว ณ ศูนย์ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower

Written By
More from pp
ไทยปลื้มผู้นำเอเปกสุดประทับใจโชว์ Soft Power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ
ไทยปลื้มผู้นำเอเปกสุดประทับใจโชว์ Soft Power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติผ่านงาน 5 F อาหารไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทศกาลประเพณี แฟชั่นผ้าไทย มวยไทย และการเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างสัมพันธไมตรีสู่ความร่วมมือกับนานาชาติ
Read More
0 replies on “สานพลังเพื่อบ้านเกิด รุ่นที่ 2”