สจล. เปิดรับ TCAS 63 รอบรับตรง “วิทยาลัย อุตฯ การบินนานาชาติ”

กรุงเทพฯ กันยายน 2562 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ใน 2 หลักสูตร คือ วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ) หลักสูตรที่มุ่งผลิตนักบินอาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวเครื่องกลเกี่ยวกับการบินและวิศวกรรมอากาศยาน และ การจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) หลักสูตรปั้นนักโลจิสติกส์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอนในระดับโลก ที่พร้อมฝึกฝนให้ชำนาญในเรื่องธุรกิจ การจัดการการขนส่งโลจิสติกส์และอากาศยาน

ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://aviation.kmitl.ac.th/ ในรอบรับตรงล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ –29 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สจล. โทร.0-2329-8111 เว็บไซต์ www.facebook.com/kmitlofficial

Written By
More from pp
ชุมชมเขตพระนคร และกองทัพบกร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
พันเอก อานุภาพ ศิริมณฑล รองเลขานุการกองทัพบก พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพบก ร่วมกับ ชุมชนเขตพระนคร โดย คุณปิยะบุตร จิวรโมไนย์กุล ประธานชมรมพลังแผ่นดินเขตพระนคร เป็นผู้แทนชุมชน
Read More
0 replies on “สจล. เปิดรับ TCAS 63 รอบรับตรง “วิทยาลัย อุตฯ การบินนานาชาติ””