สสว. ดัน SME Provincial Champions 2019 ร่วมเจรจาธุรกิจ คาดสร้างรายได้เกือบ 1,000 ล้านบาท

สสว. ต่อยอดความสำเร็จพร้อมผลักดันผู้ประกอบการโครงการ SME Provincial Champions 2019 ขยายโอกาสสู่เวทีการค้าผ่านการเจรจาธุรกิจกับบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เกือบ 20 บริษัท คาดจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เกือบพันล้านบาท พร้อมเปิดตัว 154 SME Provincial Champions  2019ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงาน SME Provincial champions Fair  : ชุมชนรุ่นใหม่ หัวใจท่องเที่ยว ช็อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว 77 จังหวัด ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ปทุมธานี

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดทำโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions 2019 ) ซึ่งเป็นโครงการที่มาจากแนวคิดของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน SME ให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง

โดยดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ สสวภาคภูมิใจ และมีผู้ประกอบการที่ผ่านโครงการฯ นี้มากกว่า 1,000 ราย มีผู้ประกอบการประสบผลสำเร็จเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งแนวทางในปีนี้ของโครงการฯ คือ เป็นการดึงจุดเด่นของผู้ประกอบการ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาต่าง ๆ เชื่อมโยงเข้ากับชุมชน และเพิ่มทักษะผู้ประกอบการให้สามารถนำเสนอความโดดเด่นหรือจุดแข็ง เพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงจากภายในของผู้ประกอบการและชุมชนเอง

ผอ. สสว. เผยว่า ในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก 462 ราย จาก 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร และสปา ธุรกิจท่องเที่ยว และสันทนาการ ธุรกิจของฝากของที่ระลึก ที่เป็นซัพพลายเชน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาโดยการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมทั้งการท่องเที่ยวแบบชุมชนสร้างเป็นจุดขายภายใต้แนวความคิด “ชุมชนรุ่นใหม่หัวใจท่องเที่ยว สสว.จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่ผ่านการพัฒนาในโครงการฯ พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจร่วมกับบริษัทชั้นนำจากกลุ่ม Travel Agency, Trader และ กลุ่ม Modern Trade ชั้นนำ ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ Local Alike, The Mall, หอการค้าไทยตุรกีตลาดน้ำ ภาคพัทยา, FN Outlet ฯลฯ ซึ่งจะช่วยต่อยอดและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดทั้งในระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ

Written By
More from pp
เบลอ วูบ บ่อย…เสี่ยงโรคลมชัก แบบไม่ทันตั้งตัว
พญ.รับพร ทักษิณวราจาร แพทย์ด้านสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลพระรามเก้า จากสถิติของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคลมชัก หรือ ลมบ้าหมู ประเภทที่ไม่มีอาการชักเกร็งมากถึง 650,000...
Read More
0 replies on “สสว. ดัน SME Provincial Champions 2019 ร่วมเจรจาธุรกิจ คาดสร้างรายได้เกือบ 1,000 ล้านบาท”