กัมพูชาเอาจริง ประกาศการปราบปรามบ่อนพนันออนไลน์ ผิดกฎหมาย

  • เฟซบุ๊คสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประกาศแจ้งเตือนคนไทยเรื่องรัฐบาลกัมพูชาออกประกาศเข้ม จับกุมบ่อนพนันออนไลน์ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยมีเนื้อหา ดังนี้

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา รัฐบาลกัมพูชาได้ออกประกาศ เรื่องการส่งเสริมการควบคุมการประกอบการการพนันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออนไลน์ ทั้งในและนอกราชอาณาจักรทุกชนิด ทุกรูปแบบ ในราชอาณาจักรกัมพูชา

เนื้อหาสำคัญคือการสั่งให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุมการพนันออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศ และการยุติการอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบการเกมการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออนไลน์ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ในราชอาณาจักรกัมพูชา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ขอแจ้งให้คนไทยที่ทำงานในบ่อนออนไลน์ในกัมพูชา โดยเฉพาะที่เมืองปอยเปต ตรวจสอบว่าบ่อนออนไลน์ที่ทำอยู่นั้นได้มีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายกัมพูชาหรือไม่ หากพบว่าไม่มีการอนุญาต ขอให้เดินทางกลับประเทศไทยหรือหยุดทำงานทันที เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อของการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายกัมพูชา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

Written By
More from pp
ด่านศุลกากรมุกดาหาร กรมศุลกากร จัดพิธีทำลายของกลางมูลค่ากว่า 26 ล้านบาท
อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานพิธีทำลายของกลางในความผิดตามกฎหมายศุลกากรที่คดีสิ้นสุดแล้ว โดยวิธีฝังกลบและเผาทำลาย จำนวน 81 คดี มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 26 ล้านบาท
Read More
0 replies on “กัมพูชาเอาจริง ประกาศการปราบปรามบ่อนพนันออนไลน์ ผิดกฎหมาย”