ชมรม OPPY ปั้นหลักสูตรใหม่ “ถอดรหัสยังสมาร์ท วัย YOLD (Young Old)” เตรียมความพร้อมผู้สูงวัยก้าวสู่ยุค Super Smart Society

19 มิถุนายน 2567  นางสาวสุธีรา จำลองศุภลักษณ์ หรือ ครูเจี๊ยบ ในฐานะครูใหญ่และผู้ออกแบบหลักสูตรต่างๆ ของ OPPY เปิดเผยว่า

ชมรม OPPY ซึ่งปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม ดำเนินกิจการโดยมีเป้าหมายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพใจ เพื่อผลักดันสู่สังคมอายุยืน ล่าสุดได้ยกระดับเป้าหมายไปอีกขั้นคือ เตรียมความพร้อมนำพาผู้สูงวัยก้าวสู่ยุคสังคมอัจฉริยะ หรือ Super Smart Society

โดยสร้างหลักสูตรใหม่ “ถอดรหัสยังสมาร์ท วัย YOLD (Young Old) รุ่นที่ 1” วัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้คนสูงวัยอายุระหว่าง 60-75 ปี ที่ยังมีลักษณะการใช้ชีวิตแบบคนหนุ่มสาว ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีคุณค่า โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ สุขภาพและความมั่งคั่ง สังคมและสิ่งแวดล้อม และก้าวทันโลกเทคโนโลยี

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรถอดรหัสยังสมาร์ท วัย YOLD นี้ จะได้เจาะลึกการถอดรหัส 6 ยังสมาร์ท ได้แก่ ยังมีค่า ยังมั่งคั่ง ยังแข็งแกร่ง ยังสนุก ยังอินเทรนด์ และยังยั่งยืน ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ

อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวีรศักด์ โค้วสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีต รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวเข็มอัปสร สิริสุขะ นางเอกสาวชื่อดังและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และนางกรรณิการ์ ธรรมเกษร ผู้ประกาศข่าว พิธีกร นักแสดง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ชมรม OPPY โทร.08-9139-9778 หรือ line : @oppy เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 26 มิถุนายน 2567 เรียนทุกวันพุธ เริ่ม 3 ก.ค. – 28 ส.ค.67 ณ OPPY อาคารหนุมาน ชั้น 1 (คลองเตย) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/OPPYClub

Written By
More from pp
ป.ป.ส.ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
พลาดไม่ได้แล้ว … เร่เข้ามาๆ สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2563 ประเภทยานพาหนะ จำนวน 87 รายการ
Read More
0 replies on “ชมรม OPPY ปั้นหลักสูตรใหม่ “ถอดรหัสยังสมาร์ท วัย YOLD (Young Old)” เตรียมความพร้อมผู้สูงวัยก้าวสู่ยุค Super Smart Society”