โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า -เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ 3 จำนวน 59 คน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 32 ข
หน้า 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2567
ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 59 คน ดังนี้

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า
1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
1. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
2. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
3. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
4. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
5. นายอำพน กิตติอำพน
6. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
7. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
8. นายนุรักษ์ มาประณีต
9. พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์
10. พลอากาศเอก พิเชษฐ นฤเบศรวชิรภักดี
11. พลอากาศเอก วัลลภ จันทร์ประเสริฐ
12. พลอากาศเอก วันชัย ฉัตรเจริญพร
13. พลอากาศเอก ชูพันธุ์ เจริญรัมย์
14. พลเรือเอก อำไพ ชุ่มน้อย
15. พลอากาศเอก ทินกร ต๊ะมูล
16. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า
1. พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ
2. พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข
3. พลเรือเอก ธนธัช มโนพัฒนะ
4. พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม
5. พลอากาศโท ปรัชญา พรหมบุรมย์
6. พลอากาศโท สมยศ เติมทองไชย
7. พลเรือโท สรชัช บุญญนวฤทธิ์
8. พลเรือโท ปิติ ต๊ะวิชัย
9. พลโท สมบัติ ธัญญะวัน
10. พลอากาศโท ชาย ดิถีเพ็ง
11. พลอากาศโท ภณ ธิติวัชรเดช
12. พลโท ภิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
13. พลเรือตรี สุรชัย ก้านคำ
14. พลตรี อัทธ์ชีระ จงเจริญ
15. พลอากาศตรี พลนันท์ กระแสฉัตร
16. พลตรี อร่าม ผุยหนองโพธิ์
17. พลเรือตรี นักรบ ใจสมัคร
18. พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ บุญอาสาสกุล
19. นายมนตรี แสนชมภู
20. นายอัชพร จารุจินดา
21. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
22. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ

ตติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
1. พลอากาศโท พิศณุ ไพบูลย์
2. พลอากาศโท ฐานันดร์ ประทีปทอง
3. พลโท กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร
4. พลเรือโท อุดม ศรีถวัลย์
5. พลโท ฉกาจ ประสงค์
6. พลตรี ปรีชา พิทักษ์ธานิน
7. พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร
8. พลอากาศตรี สุขสรรค์ ศรีถาวร
9. พลตรี ปราชญ์เปรื่อง โชติกเสถียร
10. พลเรือตรี ธนศักดิ์ อัศวเหม
11. พลอากาศตรี ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จำนงค์
12. พลเรือตรี อนุพัน ศริพันธุ์
13. พลตรี กฤดิกร คงอุทัยกุล
14. พลเรือโท รณัชย์ เทพวัลย์

ตติยานุจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
1. พลอากาศตรี วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง
2. พลตรี ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา
3. นาวาอากาศเอก รพีพัฒน์ โกติกูล
4. นาวาเอก วรากร วิชาเพียร
5. นาวาเอก ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง
6. นาวาอากาศเอก กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฏฐ์
.
เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 3
1. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

Written By
More from pp
ร้านอาหารไทย “ทองหล่อ” เอาใจทุเรียนเลิฟเวอร์ด้วยเทศกาลทุเรียน พร้อมส่งความอร่อยแบบเดลิเวอรี่กับ 5 เมนูสุดพิเศษ
ร้านอาหารไทย “ทองหล่อ” เอาใจทุเรียนเลิฟเวอร์ด้วยเทศกาลทุเรียนที่หลายคนต่างรอคอยที่จะได้ฟินไปกับความอร่อยของเมนูที่รังสรรค์จากทุเรียน ราชาแห่งผลไม้ไทย และปีนี้ ทางร้านได้เตรียมมอบความอิ่มอร่อยด้วย 5 เมนูที่ได้รับการรังสรรค์สุดพิถีพิถันโดยเชฟฝีมือดี “เชฟโธมัส” ที่เลือกใช้ทุเรียนหมอนทองรสชาติอร่อย หวานมันกำลังดี และมีกลิ่นไม่แรงมาก เหมาะสำหรับเมนูคาว–หวาน ทุเรียนหมอนทองอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณอื่นๆ อีกมากมาย
Read More
0 replies on “โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า -เหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่ 3 จำนวน 59 คน”