“สส.นเรศ” เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกว่า 33 จังหวัด ร่วมวงถก ร่าง พ.ร.บ.ลำไย 25 เม.ย.นี้ เผย เตรียมนำข้อเสนอจากทุกฝ่ายเข้าที่ประชุม กมธ.ทันทีที่ผ่านสภาฯ

นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ สส.เชียงใหม่ เขต 9 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ลำไย พ.ศ. …ที่ได้ยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎร และรอการพิจารณาว่า ตนขอเชิญเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ การรับฟังความความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไย พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติลำไย พ.ศ. ….”ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/HGf5MQMscQ28Rvxw6

นายนเรศ กล่าวต่อว่า ตนอยากให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมจัดทำร่างกฎหมายไปด้วยกัน ในส่วนของภาครัฐและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกรียติทุกท่าน ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสนับสนุนให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติลำไยฉบับนี้ ในการที่จะเป็นกฎหมายเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมีจำนวนผู้ปลูกมากกว่า 33 จังหวัด

“เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนลำไยและผู้ประกอบกิจการลำไย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการทำนโยบายและยุทธศาสตร์ลำไยเป็นเป้าหมายการพัฒนาการผลิตลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยในการจัดทำการกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์เกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนากิจการเกี่ยวกับลำไยของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Written By
More from pp
ศรีสุวรรณ ร้อง กกต.สอบทักษิณครอบงำเพื่อไทยปมค่าแรง 600 อาจถึงยุบพรรค
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยบุก กกต. ยื่นคำร้องสอบพรรคเพื่อไทย ปล่อยให้ทักษิณควบคุม ชี้นำ ครอบงำพรรคอาจรุนแรงถึงขั้นยุบพรรค
Read More
0 replies on ““สส.นเรศ” เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกว่า 33 จังหวัด ร่วมวงถก ร่าง พ.ร.บ.ลำไย 25 เม.ย.นี้ เผย เตรียมนำข้อเสนอจากทุกฝ่ายเข้าที่ประชุม กมธ.ทันทีที่ผ่านสภาฯ”