6 ข้อทลายความสงสัย ไฉน “รถตู้” ไม่เปลี่ยนเป็น “ไมโครบัส”

ภายหลังที่ “นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีข้อสรุปแนวทางเกี่ยวกับรถตู้สาธารณะ 2 ประเด็นหลักคือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรถตู้เป็นรถไมโครบัสในทันที แต่ปลี่ยนเป็นภาคสมัครใจ และขยายการบังคับใช้รถตู้ที่หมดอายุการใช้งาน 10 ปี ขยายเวลาเป็น 12 ปี จากข้อเรียกร้องของชาวรถตู้ 15 ปี นำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง

ทั้งที่ความเป็นจริงมติเห็นข้างต้นไม่ได้หวังเอาใจชาวรถตู้เพียงอย่างเดียวแต่ได้พิจารณาสภาพความเป็นจริงของผู้เกี่ยวข้องทุกมิติ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่โดยสารรถสาธารณะเป็นเป้าหมายหลัก พร้อมทั้งยังปิดช่องมิให้ บุคคลใดหรือคณะใด ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนรถตู้ไปเป็นรถไมโครบัส…???

โดยมีคำอธิบายดังต่อไปนี้

ข้อ1 สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอคือให้เป็นสิทธิของผู้ประกอบการ ใครอยากเปลี่ยนเป็นไมโครบัส ก็เปลี่ยนได้ไม่ได้ห้าม ตามความเหมาะสมกับการบริการของแต่ละพื้นที่ และสถานะเศรษฐกิจของแต่ละคน เพื่อไม่เป็นการมัดมือชกไม่เป็นการบังคับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและการลงทุน ส่วนการขยายเวลารถตู้หมดอายุจากเดิม 10 ปีเป็น 12 ปี เพื่อลดภาวะค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี แต่รถตู้แต่ต้องผ่านการตรวจคุณภาพ และให้หารือกับกรมการขนส่งทางบกเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งไม่ให้เกิดการโกงไมล์ หรือการโกงอายุรถตู้

ข้อ2 มีเหตุผลทางวิชาการสนับสนุนว่า อุบัติเหตุบนถนนเกิดจากผู้ขับขี่บกพร่อง และ ประมาท เมาแล้วขับ มากกว่าเกิดจากยานพาหนะ

 

ข้อ3 หากมีการบังคับให้ปรับเปลี่ยนจากรถตู้เป็นไมโครบัสทั้งหมด จะทำให้เกิดปัญหาไม่มีรถให้บริการประชาชน เพราะผู้ประกอบการไม่มีกำลังซื้อรถไมโครบัสมาให้บริการ เนื่องมีราคาสูงกว่ารถตู้ 1 เท่าตัว จากรถตู้ 1 ล้านบาทเศษเป็น 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ผู้ประกอบการไม่มีกำลังซื้อรถไมโครบัส และหากมีต้นทุนรถเพิ่ม ก็จะกระทบกับการบริการประชาชนทั้งราคาค่าโดยสารที่แพงขึ้น และรถที่ไม่เพียงพอ

ข้อ4 รถตู้เป็นรถที่ประกอบในประเทศไทย มีการจ้างแรงงาน สร้างรายได้ให้คนไทย แต่รถไมโครบัส เป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศทั้งคัน หากใช้รถไมโครบัส100% ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชิ้นส่วน และ คนงานไทยที่จะไม่มีงานทำในสภาวะที่ปัญหาเศรษฐกิจปากทองเป็นปัญหาหลักของประเทศตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกาศไว้ที่จะต้องเร่งแก้ไขด่วน

ข้อ5 กระแสโจมตีในสังคมในขณะนี้ เกิดจากผู้วางแผนนำเข้ารถไมโครบัสจากจีน เข้ามาขายแทนการใช้รถตู้ เสียประโยชน์ ที่ไม่มีการบังคับให้เปลี่ยนรถตู้เป็นไมโครบัส แต่ให้สิทธิผู้ประกอบการเลือก ว่าจะใช้รถตู้หรือไมโครบัสก็ได้ ซึ่งมีการสั่งต่อรถไว้แล้ว มากกว่า 10,000 คัน ซึ่งหากมีการบังคับให้เปลี่ยนรถตู้เป็นไมโครบัส ทั้งหมด จะเสียเงินออกนอกประเทศ มากกว่า 20,000 ล้านบาท กระทบภาวะเศรษฐกิจไทยอย่างหนัก

ข้อ6 สิ่งที่ต้องทำคือการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ด้วยการตรวจสอบผู้ขับขี่รถอย่างเข้มงวด และการตรวจสอบสภาพรถอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการรับผู้โดยสารตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างความปลอดภัย และทำให้ถนนเป็นสีขาวได้

Written By
More from pp
กองทัพบก จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๕ น. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเข้าร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล...
Read More
0 replies on “6 ข้อทลายความสงสัย ไฉน “รถตู้” ไม่เปลี่ยนเป็น “ไมโครบัส””