งานเปิด “Circular of Lux” แพลตฟอร์มร้านแลกเปลี่ยน ส่งต่อสินค้าแบรนด์เนมใช้แล้ว

อุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และทิพรัตน์ พรหมบุรี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด เปิด “Circular of Lux” แพลตฟอร์มร้านแลกเปลี่ยน ส่งต่อสินค้าแบรนด์เนมใช้แล้ว ที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ เชื่อมโยงประสบการณ์ รังสรรค์นิยามใหม่ ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบลักซ์ซูรี่ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์สุดพิเศษได้ในหลายหลายมิติ โดยได้รับเกียรติจาก เอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์, กานต์สิริ วิชชุวิวรรธณ์ , หฤทัย ไชยันต์ ณ อยุธยา, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา และสิทธิโชค เปล่งพานิช ร่วมเข้าชมร้านพร้อมกันเป็นครั้งแรก ที่ชั้น M สยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อวันก่อน

Written By
More from pp
หลักฐานสมคบคิด – ผักกาดหอม
ผักกาดหอม อยากจะเขียนสั้นๆ จบใน ๒ บรรทัด เพราะแค่ ๒ บรรทัด มันจบจริงๆ จบแบบจะมีคนติดคุกหลังจากนี้ มันมีหลักฐานสามารถกล่าวหาได้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม...
Read More
0 replies on “งานเปิด “Circular of Lux” แพลตฟอร์มร้านแลกเปลี่ยน ส่งต่อสินค้าแบรนด์เนมใช้แล้ว”