กลุ่มมิตรผล – อรุณ พลัส นำร่องทดสอบรถบรรทุกไฟฟ้า มุ่งยกระดับภาคการขนส่งสู่ความยั่งยืน

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาและพัฒนาธุรกิจรถบรรทุกไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบขนส่งภาคธุรกิจการเกษตร ณ ห้องแถลงข่าว บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

โดยมี นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงาน และธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล (ขวา) และ นายเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด ร่วมลงนาม

การศึกษาและพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าสำหรับใช้ในระบบขนส่งภาคธุรกิจการเกษตรของกลุ่มมิตรผลนี้ เพื่อทดแทนรถหัวลากจากเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลเดิม ตลอดจนเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ร่วมกัน โดยความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการในภาคเกษตร และยังเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการขนส่งได้เป็นจำนวนมาก ช่วยยกระดับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย

Written By
More from pp
ฟอร์มาลีน สารตัวร้าย ใช้ผิดชีวิตเสี่ยงมะเร็ง
“ฟอร์มาลีน” (Formalin) หรือ ฟอร์มาลดีไฮด์ สารเคมีที่นำมาใช้ในงานต่างๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ เคมี และการเกษตร หากนำไปใช้อย่างถูกวิธีจะเป็นประโยชน์
Read More
0 replies on “กลุ่มมิตรผล – อรุณ พลัส นำร่องทดสอบรถบรรทุกไฟฟ้า มุ่งยกระดับภาคการขนส่งสู่ความยั่งยืน”