สถาบันวิจัยมิตซูบิชิ และ โบลลิเกอร์ ประชุมร่วมมือแก้ปัญหาความท้าทายด้านสังคมสูงอายุ และการรับมือกับภาวะโลกร้อนของสังคมไทย

ดร. รัชดา เจียสกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) บริษัทที่ปรึกษาในการวิจัยด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันวิจัยมิตซูบิชิ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสังคมที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ที่ดี การป้องกันภัยพิบัติและสาธารณูปโภค การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ น้ำและอาหาร การคมนาคมขนส่ง และ พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี นักวิจัยจากสถาบันวิจัยมิตซูบิชิ ร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัยด้วย ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท เ

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นมากกว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความร่วมมือ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานของการดำเนินการร่วมกันบนพื้นฐานของการพัฒนาความเชี่ยวชาญ และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำประเทศไปสู่จุดหมายที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

Written By
More from pp
ย้ำผู้นำ “หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลก” ทรู 5G ผนึก ไอคอนสยาม สร้างปรากฏการณ์ Amazing Thailand Countdown 2023 เฉลิมฉลองปีใหม่ระดับเวิลด์คลาส
ย้ำผู้นำ “หนึ่งในเครือข่ายที่ดีที่สุดในโลก”…ทรู 5G ผนึก ไอคอนสยาม สร้างปรากฏการณ์ Amazing Thailand Countdown 2023 เฉลิมฉลองปีใหม่ระดับเวิลด์คลาส พิเศษเหนือใคร...
Read More
0 replies on “สถาบันวิจัยมิตซูบิชิ และ โบลลิเกอร์ ประชุมร่วมมือแก้ปัญหาความท้าทายด้านสังคมสูงอายุ และการรับมือกับภาวะโลกร้อนของสังคมไทย”