“วันนอร์” เผยเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้อง หารือเรื่องการจัดอาหาร สส.

ประธานสภาฯ เผยเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้อง หารือเรื่องอาหาร สส. พร้อมพิจารณางบประมาณให้มีความเหมาะสม ย้ำต้องทั่วถึงและไม่มีอาหารเหลือ

8 กันยายน 2566 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีการจัดอาหารให้กับ สส. ในวันประชุม แต่มีผู้วิจารณ์ในประเด็นอาหารเหลือจำนวนมาก ว่า

ได้เชิญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาพูดคุยแล้ว ซึ่งหลังจากการประชุมรัฐสภาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพูดคุยอีกครั้ง เนื่องจากมีข้อมูลหลายประการ คาดว่าไม่เกินกลางเดือนกันยายนนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อย

โดยนโยบายของตน คือต้องทั่วถึงและไม่เหลือ ต้องยึดให้เป็นนโยบายที่เหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือย ขณะเดียวกันต้องให้สมาชิกได้รับการบริการที่ดี ซึ่งจะมีการปรับลดงบประมาณค่าอาหาร สส. ที่ใช้ปีละกว่า 100 ล้านบาท หรือไม่นั้น ตนยังไม่เห็นตัวเลขงบฯ ทั้งหมด ต้องดูรายละเอียด

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบข้อมูลเรื่องอาหารเหลือ แต่ต้องเห็นใจผู้จัดด้วยเช่นกัน เนื่องจากบางครั้ง สส. มาประชุมกันมาก แต่บางครั้งกลับไปก่อน หากจัดอาหารมาไม่ครบจะมีปัญหา

ดังนั้น ต้องหารือร่วมกันหลายฝ่าย ทั้งคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 2 คน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องจัดให้มีความสมดุล ส่วนกรณีที่อาหารเหลือและ สส. นำกลับบ้าน เชื่อว่าไม่ได้ตั้งใจเ แต่เห็นว่าเหลือจึงนำกลับบ้าน และที่ผ่านมาเมื่ออาหารเหลือ ทางสภาฯ จะนำไปให้กลุ่มเปราะบางตามสถานที่ต่าง ๆ อยู่แล้ว

ประธานสภาฯ ยังกล่าวถึงการพิจารณางบประมาณ ปี 2567 ว่า เมื่อไม่ทันใช้จ่ายช่วงเดือนตุลาคมนี้ จำเป็นจะต้องใช้งบฯ ปี 2566 ที่มีอยู่ไปก่อน โดยรัฐบาลจำเป็นจะต้องเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แล้วเสร็จ และเมื่อมีรัฐบาลแล้วต้องกำหนดวันเพื่อพิจารณางบประมาณอย่างเร่งด่วน

ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว เพื่อนำงบฯ ไปสร้างผลงาน ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานจากรัฐบาล เชื่อว่าในวันแถลงนโยบายจะได้คุยกับนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

Written By
More from pp
Dodolove ฉลองความสำเร็จยอดขาย 1 ล้านชิ้น! เดินหน้าอัดโปรดียืน 1 แทนคำขอบคุณผู้บริโภคชาวไทย
Dodolove ฉลองความสำเร็จยอดขาย 1 ล้านชิ้น! เดินหน้าอัดโปรดียืน 1 แทนคำขอบคุณผู้บริโภคชาวไทย ในแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration” ตั้งแต่วันนี้...
Read More
0 replies on ““วันนอร์” เผยเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้อง หารือเรื่องการจัดอาหาร สส.”