คณะกรรมการอุทธรณ์ สปส. ผุดโครงการบูรณาการศาลแรงงานเคลื่อนที่ หวังคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย

25 สิงหาคม 2566 นายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ (วิชาการ) สัญจร

โดยมี ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา พื้นที่ใกล้เคียง และคณะกรรมการอุทธรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมคุ้มไทรงาม โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (เกาะยอ) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายอาทิตย์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ได้มีแนวคิดตรงกันที่จะผุดโครงการบูรณาการศาลแรงงานเคลื่อนที่ขึ้น โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศาลแรงงานได้อำนวยความยุติธรรมและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านแรงงานด้วยความเป็นธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศาลแรงงานกลาง เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงสิทธิ สวัสดิการของนายจ้าง ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน การให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายก่อนฟ้องคดี การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง การรับฟ้อง และการให้บริการต่างๆ แก่ประชาชนในเขตอำนาจของศาลแรงงานกลาง

ซึ่งศาลแรงงานกลางได้ขอความร่วมมือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการดำเนินการโครงการดังกล่าวร่วมกับศาลแรงงานกลาง ในการพิจารณาคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงาน หรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงมูลละเมิดระหว่างลูกจ้างกับลูกจ้างที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วย ข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน

นายอาทิตย์ กล่าวต่อว่า โครงการบูรณาการศาลแรงงานเคลื่อนที่ เกิดจากการที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้กำหนดแนวทางให้ศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค 1 – 9 ดำเนินกิจกรรมให้บริการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนภายในเขตอำนาจของศาลแรงงาน เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาทั้งในด้านข้อกฎหมายและอื่นๆ ก่อนฟ้อง

ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ และข้อมูลด้านแรงงาน รวมทั้งประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรม ขยายโอกาสแก่ประชาชน คู่ความ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการด้านแรงงานได้เข้าถึงหรือได้รับการเยียวยาความเดือดร้อนด้วยความเป็นธรรม ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มช่องทางการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว

“โครงการบูรณาการศาลแรงงานเคลื่อนที่นี้ จะทำให้ประชาชนผู้รับบริการเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมด้านแรงงานได้โดยสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้รับการเยียวยาตามมาตรฐานที่รัฐและกฎหมายแรงงานกำหนดโดยสะดวก ประหยัด เสมอภาค เป็นธรรม และเกิดมาตรฐานเดียวกัน” นายอาทิตย์ กล่าวท้ายสุด

Written By
More from pp
พท.ยื่นร่าง กม.ลูกประกอบเลือกตั้ง ส.ส.-พรรคการเมืองแล้ว คาดเข้าสภา ม.ค.และประกาศใช้ มี.ค.2565
16 ธันวาคม 2564 – นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) พร้อมด้วยนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม...
Read More
0 replies on “คณะกรรมการอุทธรณ์ สปส. ผุดโครงการบูรณาการศาลแรงงานเคลื่อนที่ หวังคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย”