“ทิพานัน” เผยรัฐส่งเสริมกลุ่มเปราะบางสู่โปรแกรมเมอร์สายเกม ผ่าน MOU พม.กับภาคเอกชนดัน โครงการ Coding Arena สะท้อนวิสัยทัศน์ “พล.อ.ประยุทธ์” ส่งเสริมอาชีพก้าวทันโลก เดินหน้าอย่างทันสมัย

7 มิถุนายน 2566 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนกลุ่มเปราะบาง และมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หาแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ และเสริมสร้างโอกาสในการมีงานทำ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการ Coding Arena กับบริษัท โค้ดดิ้ง อารีน่า จํากัด

เพื่อนำ Platform มาใช้ในการสร้างความรู้ด้านการเขียนและพัฒนาเกม (Coding and Programming) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม.

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โครงการนี้ เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเปราะบางได้เรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะสู่การพัฒนาต่อยอดการสร้างเกมใหม่ๆ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพการเป็นโปรแกรมเมอร์ในอนาคต

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลุ่มเปราะบางของกระทรวง พม. ได้มีโอกาสในการเข้าถึง Platform ในการส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ต่างๆ ที่สามารถสร้างอาชีพ

โดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงาน เพื่อมุ่งสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ทุกคนมีโอกาสสำหรับการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีความมั่นคงในชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานความเป็นพลเมืองและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

“สะท้อนวิสัยทัศน์ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้มุ่งแต่แจกเงินประชาชนอย่างเดียว แต่ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เดินหน้าชาติให้ทันสมัยต่อการเรียนรู้ และบริบทต่างๆของสังคมไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ แก้ปัญหาปากท้องและปัญหาสังคมไปด้วยกัน” น.ส.ทิพานัน กล่าว

Written By
More from pp
กรมการแพทย์ชี้ประเด็นโรคความดันโลหิตสูงที่ผู้สูงอายุมักเข้าใจผิด
กรมการแพทย์ ชี้ประเด็นโรคความดันโลหิตสูงที่ผู้สูงอายุมักเข้าใจผิด เช่น เมื่อไม่มีอาการผิดปกติแสดงว่าควบคุมโรคได้ดี หรือ ไม่ควรรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื่องจากจะทำให้ตับและไตเสื่อม เหล่านี้เป็นความเชื่อที่ผิด
Read More
0 replies on ““ทิพานัน” เผยรัฐส่งเสริมกลุ่มเปราะบางสู่โปรแกรมเมอร์สายเกม ผ่าน MOU พม.กับภาคเอกชนดัน โครงการ Coding Arena สะท้อนวิสัยทัศน์ “พล.อ.ประยุทธ์” ส่งเสริมอาชีพก้าวทันโลก เดินหน้าอย่างทันสมัย”