‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ Net Zero

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions”

เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 1.5 และ 2 องศาเซลเซียส พร้อมกับองค์กรนำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 องค์กร

โดยมี คุณรองเพชร บุญช่วยดี รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ECEE) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

Written By
More from pp
นิพนธ์ ลุยเมืองชล ติดตามแผนป้องกันอุทกภัย-ผลกระทบ EEC พร้อม เน้นย้ำ นโยบายความปลอดภัยทางถนน พื้นที่ภาคตะวันออก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)...
Read More
0 replies on “‘เอส แอนด์ พี’ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ Net Zero”