เชฟรอน และบริษัทร่วมทุน มอบเงินบริจาคแก่ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อดูแลผู้ป่วยยากไร้

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นปีที่ 8 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน300,000 บาท ให้กับ นาวาเอกหญิง เรืองรอง วิยาภรณ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ

เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนโดยรอบของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี พร้อมสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็น รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการหรืออาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ โครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสังคมของเชฟรอนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งดำเนินงานมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลา 8 ปีของการดำเนินโครงการ เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ได้มอบเงินบริจาคให้กับกองทุนนี้รวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท

Written By
More from pp
19 องค์กรเกษตร รับผลตัดสินใจ เลื่อนแบนพาราควอต ไปหกเดือน ไม่ได้ช่วยเกษตรกร และอุตสาหกรรม การส่งออก เกษตรกรรมไทยยังล่มสลายเหมือนเดิม เตรียมจ่อฟ้องศาลหากลงนาม
19 องค์กรเกษตรกร รับทราบมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ชี้เลื่อนแบนพาราควอต ไม่ได้ช่วยเกษตรกร อุตสาหกรรมในประเทศ และการส่งออก หากรัฐมนตรีลงนามในประกาศฯ ก็จะยื่นเรื่องฟ้องศาลทันที เพราะเสียหายหนัก ปีหน้าเกษตรกรต้นทุนเพิ่ม 1,400%...
Read More
0 replies on “เชฟรอน และบริษัทร่วมทุน มอบเงินบริจาคแก่ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อดูแลผู้ป่วยยากไร้”