การจัดทำโครงการพลิกฟื้นสถานะทางการเงินโดยเพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ

จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การจัดทำโครงการพลิกฟื้นสถานะทางการเงินโดยเพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ” จัดโดย การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ณ ห้องพระมาตุลี 1 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

โดยมี พล.อ.สุวิชา แก้วรุ่งเรือง กรรมการการเคหะแห่งชาติ, ดร.จเรรัฐ ปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ, อัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ ดร.อัศวิน อิงคะกุล ประธาน มิราเคิล กรุ๊ป, ปริญญา หงส์เลิศลักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มิราเคิล กรุ๊ป, วิชชุกกรณ์ รุจิราชจรชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย ให้การต้อนรับ

Written By
More from pp
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ อีซูซุ ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในชุมชน เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนผ่านภาพยนตร์เทิดพระเกียรติฯ  เพื่อส่งเสริมปรัชญาแห่งความพอเพียงชุด “ท่องเที่ยวยั่งยืน กลมกลืนวิถีชุมชน”
วิศรุต พูลวรลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการวางกลยุทธ์ธุรกิจสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์...
Read More
0 replies on “การจัดทำโครงการพลิกฟื้นสถานะทางการเงินโดยเพิ่มผลตอบแทนจากการบริหารทรัพย์สินของการเคหะแห่งชาติ”