นำเข้า-ส่งออก

​โฆษกรัฐบาล-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืนยันถุงมือยางธรรมชาติของไทยมีคุณภาพ ผลิตตามมาตรฐานที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติกำหนด ย้ำไทยให้ความสำคัญกับสินค้าส่งออกทุกชนิด