พาณิชย์

ผ่านแล้ว ! ช่วยเกษตรกรสวนยาง ! “จุรินทร์-เฉลิมชัย” จับมือดัน “ประกันรายได้ยางพาราปี 4” ผ่าน ครม.วันนี้ ช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง 1.6 ล้านราย พื้นที่สวนยางกรีดกว่า 18 ล้านไร่