พาณิชย์

ทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน “พล.อ.ประยุทธ์” สร้าง “มรดกแห่งความเจริญ” ให้ทุกรุ่น-ทุกภาค-ทุกมิติ วางโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สะสมทองคำเข้าทุนสำรองมากที่สุดในเอเชีย ดันเศรษฐกิจไทยเป็นที่หนึ่งในอาเซียน มุ่งสู่การแข่งขันระดับโลก

“ศุภชัย เจียรวนนท์” ซีอีโอเครือซีพี รับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ด้านผู้สร้างนวัตกรรม จากกระทรวงพาณิชย์ พร้อมชื่นชมเป็นต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์