สุขภาพ

กรมควบคุมโรค เตือน โรคฮิตที่ติดมากับเซ็กส์ “ซิฟิลิส-หนองใน” ติดเชื้อสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน แนะใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้ง หากเสี่ยงให้รีบตรวจและรักษาโดยเร็ว