สาธารณสุข

นายกฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร ต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมที่มีความรักความสามัคคี สอดคล้องนโยบายรัฐบาล พัฒนาคุณภาพการบริการจนได้รับการชื่นชมจากประชาชน

เป็นข้าราชการต้องมีวินัย สุจริต ไม่อิงการเมือง รับใช้ประชาชนทุกคน ทุกพื้นที่ “หมอรุ่งเรือง” เตือนสติ “หมอสุภัทร” หลังโวยวายถูกย้ายพ้นโรงพยาบาลจะนะ ย้ำ ปมดราม่าไม่กระทบกำลังใจบุคลากร สธ.