สาธารณสุข

“คารม” เผยประชาชนพอใจ “นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่” “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ช่วยให้ประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อยเข้าถึงสิทธิและบริการได้สะดวก ระบุประชาชนใช้บริการแล้วกว่า 1 ล้านคน จำนวนกว่า 2 ล้านครั้ง